Tenestar

.

Graving

Vi har mange års erfaring når det gjeld grunnarbeid, vegarbeid, drenering, oppføring av recon-, og natursteinsmur, og vi koplar rør til vatn og avløp. 

Sprenging

Vår eigen skytebas, Bjarne, utfører sprengningar. Er det mindre fjell som skal vekk, piggar vi med gravemaskina.

Transport

Vi kan levere masser til di adresse. Vi har også hengar for masser, og hengar for flytting av gravemaskiner.

Byggsøk

Vi kan bistå med hjelp til byggesøknader, arbeidsvarsling, eller frådelingssaker.


Rådgiving

Treng du hjelp med dispensasjonar, utvikling av større og mindre prosjekt, kan du kontakte oss. Vi kan utvikle større og mindre prosjekt.


Planlegging

Planleggingsarbeid, reguleringsendringar og mindre planendringar kan vi hjelpe deg med. Vi kan også hjelpe med GPS-innmåling og utstikking.