Masser

Ta kontakt for levering og pris

Oversikt over våre eigenproduserte masser i Koppen.

Kabelsand 0-5 mm

Bruksområde: rundt diverse kablar i grøft.

Grus 0-30 mm

Bruksområde: som bærelag oppå pukk eller forsterkningslag. Kan brukast som avrettingsmasse under singel.

Singel 05-16 mm

Bruksområde: kan brukast som grov hagesingel, også godt eigna rundt blomsterbed. Kan køyrast på. Singel 16-32 mm

Bruksområde: som drenerande masse rundt hus, garasje og mur. Fungerar som frostsikring. 

Pukk 60-120 mm

Bruksområde: brukast som drenerande masse under veg, garasje og parkeringsplass. Kan brukast som bakfyll til mur. Bør ha gravemaskin for å jobbe med pukk.

Sprengstein

Bruksområde: brukast som drenerande masse under veg, garasje og parkeringsplass. Kan brukast som bakfyll til mur. Bør ha gravemaskin for å jobbe med sprengstein.

Storstein

Bruksområde: til for eksempel botnen på ei fylling. Ein del større enn sprengstein. Drenerande masse.


Solda mold

Bruksområde: Brukast til topplag for plen og ferdigplen. Kan også brukast når ein skal så plen. Molda er tilsatt litt sand. 


Elvastein 60-120 mm

Bruksområde: pyntestein til steinbed, longs husveggar, dekorering, til bruk dam og mykje meir. Desse har vi ikkje produsert i Koppen, men bestillt inn.