Historia om oss

Est. 1987

Historia til B.Tarberg AS går tilbake til 1987, då Bjarne Tarberg bestemte seg for å starte eige AS. Han gikk i faren sine fotspor - Kjell Tarberg, som dreiv entreprenørvirksamheit i mange år. Bjarne starta først privat, men i 1987 såg B.Tarberg AS dagens lys. 

I mange år jobba Bjarne saman med sin einaste ansatte, Gunnar Warholm, før Kåre Seljeseth starta i bedrifta for over 35 år sidan. Han arbeider her fortsatt i dag. 

I 1990 kjøpte Bjarne Sandvikvegen 174, ei gammal sjøbud som tidlegare tilhøyrde ei selfangstskute med namn "Selungen". I starten hadde Bjarne kontor heime i huset på Tarberg, og brukte sjøbuda til lager. I 2016 vart det nye lokalet til B.Tarberg til, rett ovanfor sjøbuda. Her har vi god plass, med kontor, lager og verkstad. Bedrifta har vokse til 10 ansatte. Eldste sonen, Aleksander, tok over som dagleg leiar i 2016. Drifta vart då utvida frå graving, sprenging, transport og produksjon av masser, til også gjelde planlegging, byggsøk og rådgiving. Vi er godkjent lærebedrift innan anleggmaskinførarfaget og fjell-og bergverksfaget.