Opparbeiding av bustadfelt

27.08.2021

Frå bergknaus til byggefelt med 10 boligtomter. B.Tarberg AS har stått for heile prosessen - planlegging, prosjektering og utføring.