Grunnarbeid boligtomt med natursteinsmur

25.03.2020

Bilete frå grunnarbeidet vi hadde på ei boligtomt. Natursteinsmur og trapp i front vart også sett opp.