Planarbeid

19.01.2022

Nokre av prosjekta der vi har bistått med planarbeid og prosjektarbeid frå ein tidleg fase, heilt til ferdig resultat (grunnarbeid).

Ta kontakt om du har eit prosjekt du treng hjelp med!

Bilete av rorbudene er teke av Bjørnar Torvholm Sævik.