Grunnarbeid og opparbeiding av uteområde

19.01.2022

Her har vi hatt jobben med grunnarbeid, vegarbeid, og opparbeiding av uteområde på ein tomannsbustad.